Human Design

คอร์ส Human Design ของเอม ออกแบบมาให้ทุกคนสามารถเลือกสรรลงเรียนตามหัวข้อที่สนใจได้ โดยมีทั้งหมด 14 คอร์ส 15 หัวข้อด้วยกัน (คอร์สที่ 5 มี 2 หัวข้อค่ะ 2in1) โดยแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจเรียนเพื่อนำไปใช้เพื่อตัวเองเรียนตามลำดับคอร์ส 1-3 และสำหรับผู้ที่สนใจนำไปประกอบอาชีพอย่างถูกต้องลงเรียนอย่างน้อยคอร์ส 1-7 และ 14 ค่ะ โดยสำหรับผู้ที่ลง 1-7 และ 14 ครบถ้วน จะได้รับเกียรติบัตรรับรองการทำงานเป็น Human Design Coach Certified ค่ะ รายละเอียเพิ่มเติมของแต่ละคอร์สด้านล่างค่ะ

Human Design 5 ประเภทและกลยุทธ์

เป็นคอร์สแรกที่จำเป็นและสำคัญที่สุดของ Human Design ที่จะช่วยให้เราเข้าใจประเภทและกลยุทธ์ทั้ง 5 อย่างลึกซึ้ง พร้อมกับวิธีการปรับนำไปใช้และ tips and tricks ในด้านต่างๆ ในคอร์สนี้เราจะเรียนกันละเอียด เพื่อปูพื้นให้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนลึกไปเป็นอาชีพ และเหมาะกับมือใหม่ที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตัวเองและคนรอบตัวค่ะ

1190฿

Human Design Authority จุดการตัดสินใจ

คอร์สที่ 2 ของ Human Design ที่จะช่วยให้เราเข้าใจกลยุทธ์และการตัดสินใจมากขึ้นอย่างลึกซึ้ง เพราะ Human Design ไม่มีเพียงแค่ “รอตอบกลับ” หรือ “ประกาศ” แต่เรายังต้องทราบอีกด้วยว่าตอบกลับอย่างไร หรือประกาศอย่างไร ตามจุด Authority ที่สำคัญ คอร์สนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นและเข้าใจอวัยวะร่างกายของเรามากขึ้นด้วยค่ะ เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้ให้ลึกขึ้น และผู้ที่สนใจทำเป็นอาชีพต้องลงคอร์สนี้ค่ะ

2900฿

Human Design 9 จุดพลังงาน

คอร์สที่ 3 ของ Human Design ที่จะช่วยให้เราเข้าใจพลังงาน (Energy Centers) ทั้ง 9 จุดอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง โดยเรียนรู้วิธีการอ่านทั้งหมดทั้ง Defined center และ Undefined Center พร้อมกับการแปลความ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การแนะนำผู้อื่น และโบนัสพิเศษ การเรียนรู้เรื่องจักระทั้ง 7 ที่เป็นแหล่งความรู้ของพลังงาน และวิธีการอ่านในเชิงสุขภาพด้วยค่ะ คอร์สนี้เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้ให้ลึกขึ้น และผู้ที่สนใจทำเป็นอาชีพต้องลงคอร์สนี้ค่ะ

3900฿

Human Design 64 เกต

คอร์สที่ 4 ของ Human Design ที่จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของทั้ง 64 gates ตัวเลขใน Human Design ของเราว่าแปลว่าอะไร Gates เปรียบเหมือนพลังงานภายในส่วนตัว เป็นพรสวรรค์ของเรา การเรียนรู้ความหมายของ gate จะทำให้เรารู้และเข้าใจตัวมากขึ้นอย่างลึกซึ้งค่ะ คอร์สนี้หมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำเป็นอาชีพต้องลงคอร์สนี้ค่ะ

6900฿